Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektorem przedszkola jest nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Jest to osoba otwarta, komunikatywna, życzliwa w stosunku do rodziców, wychowanków oraz całego personelu, prężna, posiadająca wysokie kwalifikacje pedagogiczne, twórcza, energiczna, podążającą za potrzebami dziecka.

Nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wyposażona w bogate doświadczenie pedagogiczne poprzez wieloletni staż pracy, otwarta na wszelkie nowości, ciągle doskonaląca się, posiadająca w większości najwyższy stopień awansu zawodowego
(nauczyciel dyplomowany), rozumiejąca potrzeby i problemy małego dziecka, wspierająca rozwój osobowości swoich wychowanków, wykorzystująca w swej pracy oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych, sprzęt multimedialny tj. np. tablica multimedialna.

W oddziale dzieci najmłodszych, oprócz nauczycielek pracuje pomoc nauczycielki, która pełni funkcję "niani".

 

Izabela – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna,
 • Terapia i diagnoza pedagogiczna,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Organizacja  i zarządzanie oświatą

 

Grażyna  – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna

 

Anna  – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Sensoplastyka

 

Anna  – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Integracja sensoryczna

 

Marta  – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika,
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej,                                  
 • Integracja Sensoryczna

 

Joanna  – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia ręki
 • Sensoplastyka

   

Beata – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna z  przedszkolną
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami rehabilitacji i rewalidacji
 • Sensoplastyka

 

Iwona   – nauczyciel dyplomowany 

Wykształcenie:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja elementarna
 • Terapia pedagogiczna
 • Sensoplastyka
 • Terapia ręki

 

Joanna – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Logopedia
 • Przyroda
 • Terapia pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika
 • Sensoplastyka

 

Ewelina   – nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • Edukacja elementarna
 • Filologia angielska
 • Zarządzanie Oświatą
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Administracja i prawo Unii Europejskiej
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Urszula – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Terapia ręki