Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektorem przedszkola jest mgr Dorota Jakubowska - nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Jest to osoba otwarta, komunikatywna, życzliwa w stosunku do rodziców, wychowanków oraz całego personelu, prężna, posiadająca wysokie kwalifikacje pedagogiczne, twórcza, energiczna, podążającą za potrzebami dziecka.

Nauczyciele to wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wyposażona w bogate doświadczenie pedagogiczne poprzez wieloletni staż pracy, otwarta na wszelkie nowości, ciągle doskonaląca się, posiadająca w większości najwyższy stopień awansu zawodowego
( nauczyciel dyplomowany ), rozumiejąca potrzeby i problemy małego dziecka, wspierająca rozwój osobowości swoich wychowanków, wykorzystująca w swej pracy oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych, sprzęt multimedialny tj. np. tablica multimedialna.

W oddziale dzieci najmłodszych, oprócz nauczycielek pracuje pomoc nauczycielki, która pełni funkcję "niani".

 

Izabela Szymańska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna,
 • Terapia i diagnoza pedagogiczna,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Organizacja  zarządzanie oświatą

 

Barbara Pesel –  nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika przedszkolna

 

Grażyna Pietrynczak – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna

 

Anna Czemierys – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna

 

Anna Iwanina – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna

 

Marta Borowik – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika,
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

 

Joanna Kozłowska – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Terapia pedagogiczna

 

Beata Urban – nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna z  przedszkolną
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami rehabilitacji i rewalidacji

 

Iwona Dąbrowska  – nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja elementarna
 • Terapia pedagogiczna

 

Joanna Łupińska – nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Przyroda
 • Terapia pedagogiczna
 • Oligofrenopedagogika

 

Ewelina Maliszewska  – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • Edukacja elementarna
 • Filologia angielska
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Administracja i prawo Unii Europejskiej
 • Międzynarodowe stosunku gospodarcze

 

Urszula Żendzian – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
 • Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

 

Anna Lebiedziewicz – nauczyciel stażysta

Wykształcenie:

 • Pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

 

 

 

 

 

 

góra strony