PLANY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

KANGURKI


PLAN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY WRZESIEŃ 2022

    -   poznawanie imion kolegów i koleżanek z grupy,
    -   integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa,
    -   prezentacja wybranych form i zasad obowiązujących w grupie,
    -   poznanie budynku przedszkola