Z LATAWCEM W PRZEDSZKOLU

Latawce, dmuchawce”. Ruszył kolejny wakacyjny konkurs w Pałacu Młodzieży –  Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

W tym tygodniu pracowaliśmy nad:

  • Kształtowaniem umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami
  • Nawiązywaniem pozytywnych relacji rówieśniczych.
  • Integrowaniem się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy.
  • Respektowaniem zasad obowiązujących w grupie i zasad bezpieczeństwa.
  • Wzbudzaniem zainteresowania literami: litera „o”.
  • Wzbudzaniem zainteresowania zabawami badawczymi.
  • Doskonaleniem sprawności grafomotorycznej.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11