Zadania edukacyjne - środa 06.05

Zapraszamy do obejrzenia freblowskiego poranka godz.10.00

https://www.facebook.com/FROEBELpl/

Witajcie Kochani!

Dzisiaj porozmawiamy o książkach i o tym jak one powstają, ale na początek krótka lekcja rytmiki.

 A teraz rozwiążcie zagadki a dowiecie się kto bierze udział w tworzeniu książek, spróbujcie przegłoskować te wyrazy.

Choć  nie ma zamka ani kluczyka,

często otwierasz ją i zamykasz .

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści ,

wierszyków, bajek i opowieści. (książka)

 

A oto zagadka książkowa,

10 liter ma to słowo

A na końcu jest w nim„ teka”,

książka tam na ciebie czeka. (biblioteka)

 

Pisze książki i wierszyki

Bajki, baśnie i legendy.

Swoje myśli nam napisze

Byśmy w książce je znaleźli. (pisarz)

 

W jego pracy są maszyny,

Które kartki łączą w całość

By powstała kolorowa

Książka nasza, ta jedyna. (wydawca)

 

Ma komputer, ma też kredki

Kreśli kropki, kółka kreski

I rysuje nam wspaniałe Krasnoludki duże, małe

Które w książce oglądamy. (ilustrator)

A TERAZ ZOBACZCIE JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

 

ZADANIA Z KARTAMI PRACY

Popatrz uważnie na ilustracje -załącznik 1- i odpowiedz na pytania. Następnie przeczytaj tekst umieszczony obok .

Praca z KP4.6a – umieszczanie nalepek w brakujących miejscach, czytanie wyrazów.

Praca z KP4.6b – ćwiczenie sprawności motoryki małej, naklejanie nalepek – fragmentów książek;

Zaśpiewajcie wspólnie piosenkę Nieznajomy

Stuk, puk, stuk, puk, ktoś puka do drzwi.

Puk, puk, puk, puk, otwórz proszę mi.

Kto to, kto to, kto to może być?

Nie wiem, nie znam nie otworzę ci!

Bo tak w bajkach zdarzyć się może,

że przyjdzie wilk o pewnej porze.

Gdy się pomylisz, że kogoś znasz,

otwierasz drzwi i problem masz!

 

 

 Posłuchajcie opowiadania "Książkożerca" A.Konefał i odpowiedzcie na pytania.

Pytania do opowiadania: Jak powinniśmy obchodzić się z książkami? O kim można powiedzieć, że jest książkożercą? 

 

 

 

   Do pobrania: