KODUJEMYKarty pracy: kodowanie typu dyktando graficzne: Śnieżynki dla dzieci, PDF

Zima to pora roku, na którą czeka wiele dzieci...właściwie nie tyle na samą zimę, co na związany z nią śnieg, lód i zimowe zabawy. W tym tygodniu "wykorzystamy śnieg" jako...narzędzie do kodowania.

Dzieci na podstawie podanych koordynatów układały na macie do kodowania symetryczną część obrazka, tworząc w ten sposób płatek śniegu.

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12