Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

 

NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.

Opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
wyżywienie - wpłacamy z góry za dany miesiąc

89 1240 2890 1111 0010 3577 7653

opłatę za korzystanie  przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)

33 1240 2890 1111 0010 3577 7594

We wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:
1. wyżywienie - za wrzesień

W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za październik


OPŁATY OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:

1. UCHWAŁA
 nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego 
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych
2.  Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG 

Aby od 1 września 2018 r. mieć zniżkę należy do Przedszkola dostarczyć oświadczenie w miesiącu sierpniu. 
Ze względu na przerwę wakacyjną 

sugerowany termin składania - do 15.09.2018 r.

Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić  o tym Dyrektora Przedszkola.

 

 

góra strony