Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

 

NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.

Opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne
konta bankowe:

wyżywienie - wpłacamy z góry za dany miesiąc

89 1240 2890 1111 0010 3577 7653

opłatę za korzystanie z przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)

33 1240 2890 1111 0010 3577 7594

We wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:
1. wyżywienie - za wrzesień

W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za październik


OPŁATY OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

Podstawa prawna do wnoszenia opłat:


1. Uchwała XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych

2.  Zarządzenie nr 683/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 sierpnia 2019 r.  dotyczy uprawnień do otrzymywania zniżki za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Uprawnieni do otrzymania zniżki powinni dostarczyć oświadczenie ( druki do pobrania w sekretariacie) w miesiącu sierpniu br.

Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Przedszkola.

Odliczenia za nieobecność dziecka są zgłaszane przez system STOPEREK lub telefonicznie do godz. 8.00 aby uzyskać pełny odpis za wyżywienie i pobyt.


Informację o opłatach otrzymujecie Państwo na podany adres e-mail do 5 dnia każdego miesiąca z podanymi dwoma numerami konta za wyżywienie i pobyt.


W przypadku nie otrzymania e-maila z opłatami prosimy o kontakt  z intendentem przedszkola w celu wyjaśnienia.

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony