Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

               

 

18 listopada 2011r przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Programu  „Optymistyczne Przedszkole”, którego autorkami są znane w świecie edukacji panie: Irena Dzierzgowska oraz Mirela Nawrot.

Program jest innowacyjny i porusza niezwykle istotne aspekty wychowawcze, uwzględniając jednocześnie w swoich założeniach najnowsze standardy unijne. Według założeń programu najważniejszym celem wychowania jest kształtowanie w dziecku optymizmu. A co tak dokładnie oznacza pojęcie optymizm?

Optymizm - ( z łacińskiego optimus - najlepszy), to postawa człowieka wyrażająca się w dostrzeganiu przede wszystkim pozytywnych stron życia, przewidywania, że przyszłość przyniesie coś nowego i lepszego, w sposobie myślenia, że nigdy nie jest tak, aby wszystko było stracone, zawsze można bowiem znaleźć inne, lepsze wyjście z danej sytuacji.

Jak widać, optymizm nie jest niczym magicznym, jest to po prostu racjonalne, zdrowe podejście do życia, które możemy efektywnie kształtować w naszych dzieciach – my nauczyciele i wy Rodzice.

Praktyczną realizację programu w naszej placówce rozpoczęłyśmy 6 grudnia 2011r. podczas imprezy mikołajkowej, kiedy to dzieci wspólnie z Mikołajem uroczyście odsłoniły tablicę Optymistycznego Przedszkola. Uroczystości tej towarzyszyli reporterzy z Gazety Współczesnej.

W ciągu ostatnich miesięcy dokładnie zapoznawałyśmy się  z zasadami realizacji programu. Ponieważ program ten przeznaczony jest głównie dla nauczycieli kreatywnych podczas spotkań Rady Pedagogicznej opracowałyśmy własną koncepcję pracy naszego przedszkola, uwzględniając specyfikę i wymagania środowiska lokalnego, w którym funkcjonujemy.

W wyniku realizacji programu Optymistyczne Przedszkole tworzymy każdemu dziecku optymalne warunki rozwojowe i przyjazne środowisko wspomagające rozwój dziecka i wspierające je w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości

.

Ponieważ niezwykle ważnym elementem naszej pracy jest rozwój dominujących rodzajów inteligencji dzieci (Teoria inteligencji wielorakich Howard Gardner), poprosiliśmy Państwa o wypełnienie ankiet dotyczących tego zagadnienia. Na podstawie analizy ankiet stworzymy „mapy” talentów dzieci z poszczególnych grup. Pomoże to nam dostosować odpowiednie metody do rodzaju inteligencji dzieci. Będą to m.in. kąciki zainteresowań rozbudowane zgodnie z „mapą” talentów grupy: Bajkowa polana, Twórca i artysta, Mali odkrywcy, Instytut pomysłowego naukowca, Mam talent, Jaki jestem, Ruch to zdrowie.

Optymiści to ludzie pewni siebie, przekonani o własnej wartości. Jak wykształcić w dziecku takie zaufanie do swoich możliwości? To bardzo proste - doceniając je. Dziecko trzeba chwalić za ważne dla niego osiągnięcia. Zmotywowane radością dorosłych chętnie postara się jeszcze bardziej, ale przede wszystkim uwierzy, że jest dużo warte i wiele potrafi. Dlatego też dla każdego naszego wychowanka przygotowałyśmy tzw. Paszport do kariery – będziemy w nim odnotowywać i nagradzać sukcesy Waszych pociech w kategoriach rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego oraz artystycznego. Paszport oprócz zalet wychowawczych będzie niezwykle miłą pamiątką w przyszłości.

Kształtowanie w naszych wychowankach postawy optymizmu i zaradności odbywa się na zajęciach poprzez odpowiednio dobrane treści, metody i formy nauczania, m.in.:

  • stosowanie zabaw wyrabiających takie cechy charakteru, jak: dobroć, empatia, niezależność, samodzielność, pewność siebie, otwartość, ciekawość, uczciwość, prawdomówność, poczucie humoru, pogoda ducha, konsekwencja, odpowiedzialność, spokój, twórczość, kreatywność, odwaga, współpraca. 
  • opowiadanie bajek terapeutycznych;
  • zabawy ukierunkowane na rozwój indywidualnych uzdolnień.

Ponieważ przedszkole jest placówką trójpodmiotową, w której funkcjonowaniu czynny udział biorą dzieci, rodzice oraz cały personel, chcemy państwu zaproponować założenie Klubu Optymistycznych Rodziców.

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania, podczas których dowiecie się:

  • Jak właściwie komunikować się z dziećmi.
  • Jakie są bariery komunikacyjne i jak się ich ustrzec.
  • Co to są inteligencje wielorakie – jak je rozpoznać i jak rozwijać.
  • Co to są bajki terapeutyczne – czemu służą, gdzie ich szukać, jak je tworzyć i opowiadać.

  Spotkania te będą również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wspólnego poszukiwań rozwiązań ewentualnych problemów.

 

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału!
 Gwarantujemy miłą, przyjazną atmosferę oraz wiele ciekawych informacji na temat wspomagania rozwoju Waszego dziecka.

 

   


 

Materiały dodatkowe:
 

 

 

http://www.gpsiennicanadolna.szkolnastrona.pl/container/001.jpg

 

góra strony