Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

Plan roczny

 

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski z Rady Pedagogicznej  końcowej w roku 2016/2017 oraz w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego

Opracowany przez: Dąbrowska, Łupińska, Maliszewska, Lebiedziewicz

 

Priorytety  i  cele przedszkola  na rok szkolny  2017/2018

 

 1. „Kubuś uczy, bawi, wychowuje”: wzmocnienie wychowawczej roli przedszkola 
 2. Edukacja matematyczno-przyrodnicza – skuteczna i przyjazna dziecku.

 

 1.   „Kubuś uczy, bawi, wychowuje”: wzmocnienie wychowawczej roli przedszkola 

           

Działania

Termin

Odpowiedzialny

 • Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 6 – wycieczki do szkoły, poznawanie pomieszczeń, m.in. biblioteki, czytelni, pracowni komputerowej, udział w zajęciach itp.

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki  grup dzieci 5-6 letnich

 

 • Organizowanie zabaw przygotowujących do podjęcia nauki czytania i pisania w oparciu o alternatywną metodę czytania I. Majchrzak.

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki wszystkich grup

 • Wzbogacanie zbiorów „ Wesołej biblioteki przedszkolnej” w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych naszych wychowanków, jak również zachęcania rodziców do czytania dzieciom. Cykliczne ogłaszanie konkursów czytelniczych mających na celu zwiększanie ilości wypożyczanych książek.

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki wszystkich grup

 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających kształtowanie umiejętności wytwarzania przez dzieci pojęć adekwatnych do potrzeby rozumienia otaczającego świata poprzez wykorzystywanie narzędzi TOC.

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki wszystkich grup

 • „ Czas na bajkę”- czytanie fragmentów książki A.A. Miilne „Kubuś Puchatek” Zaproszenie rodziców do czytania bajek, oglądanie bajek z cyklu „ Stumilowy las”

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki wszystkich grup

 • „Kącik książki”- zorganizowanie w każdej sali kącika książki z dokładnym zaznajomieniem, z zasadami i korzystania  z niego.- zachęcanie do przynoszenia  swoich ulubionych książek do przedszkola. Wyeksponowanie książek o „Kubusiu Puchatku”
   

wrzesień 2017

Nauczycielki wszystkich grup

 • Zabawowe formy nauki języka angielskiego, nauka rymowanek, krótkich wierszyków, pląsów, wykorzystanie materiałów audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem postaci z „ Przygód Kubusia Puchatka”
   

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki wszystkich grup

 • „Cała Polska czyta dzieciom”- kontynuowanie akcji. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
   

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki wszystkich grup

 • Wycieczka do  Biblioteki Miejskiej w Klubie Osiedlowym „ Milenium”- zapoznanie ze sposobem  wypożyczania książek  oraz pracy bibliotekarza.
   

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki  grup dzieci 5-6 letnich

 

 • „Nasi absolwenci czytają dzieciom” - czytanie książki  A .A. Miilne „Przygody misia o bardzo mały rozumku” - zwrócenie uwagi na myśli bajkowych postaci ze „ Stumilowego lasu”
   

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki wszystkich grup

 • „Bajkowy świat”- wykorzystanie bajek relaksacyjnych wywołujących uczucie odprężenia, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i poznania świata poprzez losy bohaterów

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki wszystkich grup

 • „Dzień Pluszowego Misia”- uroczystość przedszkolna 

Listopad 2017

Nauczycielki wszystkich grup

 • Udział w akcji „Przedszkolaki czytają”

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki  grup dzieci 4- 5-6 letnich

 

 • Udział w akcji „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Rok szkolny 2017/2018

Nauczycielki grupy „Kangurki”

 • Zorganizowanie wystawy misiów przyniesionych przez  dzieci do przedszkola, oraz plakatów z  bohaterami  książki A .A. Miilne „ Kubuś Puchatek”

Listopad 2017

Nauczycielki wszystkich grup

 

 1.  Edukacja matematyczno-przyrodnicza – skuteczna i przyjazna dziecku

Działania

Termin

Odpowiedzialny

Utworzenie w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematycznych

Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie nauczycielki

Jesienne figury” – ozdabianie figur geometrycznych jesiennymi darami natury – wystawa prac w holu przedszkola.

Październik

2017

Wszystkie nauczycielki

 

Zorganizowanie konkursu matematycznego dla dzieci i rodziców „Konstruowanie gier planszowych”

 

Luty 2018

Wszystkie nauczycielki

Osoby odpowiedzialna za przygotowanie konkursu –  Dąbrowska  .Łupińska

  Maliszewska

„Geometryczne cudaki”- tworzenie zabawek z kartonów – ekspozycja najciekawszych prac w holu przedszkola

 

Marzec 2018

Wszystkie nauczycielki

 

Zorganizowanie przedszkolnej Olimpiady matematycznej pod hasłem „Zabawa z matematyką”

 

Maj 2017

  Dąbrowska

 Łupińska

 Maliszewska

 Borowik

Systematyczny zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną

Rok szkolny 2017/2018

Dyrektor

 

Nawiązanie współpracy z organizacjami oświatowymi i instytucjami na terenie miasta Białegostoku

Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie nauczycielki

Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej

o nowe pozycje literaturę związane z edukacją matematyczną

Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie nauczycielki

Udział rady pedagogicznej, w kursach, szkoleniach, warsztatach dotyczących edukacji matematycznej w przedszkolu

Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie nauczycielki

Dyrektor

Udział w XXII akcji „Akademii Zdrowego Przedszkolaka” – Zdrowa piramida dzisiaj nam się przyda

Rok szkolny

2017/2018

 Maliszewska

Prowadzenie zajęć matematycznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie nauczycielki

 

 

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2015/2016

 

MIESIĄC

 

 

TEMAT IMPREZY

 

OSOBY ODPOWIEDZIALE

 

PAŹDZIERNIK

 • „ Jestem sobie przedszkolaczek” – uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Zabawy integracyjne dzieci i rodziców.

 

  Iwanina

 Urban

LISTOPAD

 • „Dzień Pluszowego Misia” – uroczystość przedszkolna

 Pesel

 Pietrynczak

 Lebiedziewicz

GRUDZIEŃ

 • „Imieniny św. Mikołaja ” – spotkanie dzieci wszystkich grup z Mikołajem; wspólne zabawy, upominki.

 

 

 • „ Hej kolęda, kolęda” -  przedstawienie teatralne

 Czemierys

 Urban

 Pietrynczak

   

 Pesel

 Maliszewska

 

STYCZEŃ

 

 

 

 

 • „ Kocham moją Babcię i mojego Dziadka” -  spotkanie z najbliższymi w przedszkolu.

 

 • „W karnawale same bale”– bal przedszkolaków.

 

 

 

wszystkie nauczycielki

MARZEC

 • „ Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty…” – uroczystość przedszkolna

 Kozłowska

 Czemierys

 Iwanina

KWIECIEŃ

 • Zabawa z matematyką” zorganizowanie Olimpiady matematycznej dla przedszkolaków z naszego przedszkola

 Dąbrowska

 Łupińska

 Maliszewska

MAJ

 • „ Dzień Rodziny” – uroczystość z rodzicami w grupach

 

Wszystkie nauczycielki

 

CZERWIEC

 • „ Dzień Dziecka” – wycieczki, zabawy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka ( wg. harmonogramu )

 

 • „ Żegnamy nasze przedszkole” – uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupie: „Puchatki” i „Kangurki”

 

 

  Kozłowska – koordynator

  Łupińska

 

 Pesel

 Maliszewska

 Borowik

 Dąbrowska

 

Kalendarz przedstawień w roku szkolnym 2017/2018

Tytuł przedstawienia

Termin

Wykonawca

„Zaczarowana rafa”

27.09.2017 r.

Kino Sferyczne

„Jestem sobie Podlasianka”

08.11. 2017 r.

Arte –Muza Białystok

„Hej kolęda, kolęda”

20.12.2017 r.

Teatr CoNieco

„Mikołajowa disco walizeczka”

BAL KARNAWAŁOWY

15.01.2018 r.

Teatr Narwal

„Śmieciolandia”

14.03.2018 r.

Teatr Karuzela

„Witaminki księżniczki Ewelinki”

23.05.2018 r.

Teatr Narwal

 

 

Przydział zadań  dodatkowych:

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

 Dąbrowska,  Maliszewska

3.

Weekendowa biblioteka, Biblioteka dla rodziców

 Borowik,  Urban

4.

Dekoracje

 Czemierys,  Borowik,

5.

Informacje, ogłoszenia dla rodziców, dyplomy

 Lebiedziewicz/ Żendzian

6.

Protokoły rady pedagogicznej

 Maliszewska

7.

Pomoc pedagogiczno - psychologiczna

 Pietrynczak

8.

WDN –lider

 Pesel

9.

Bezpieczny przedszkolak

 Kozłowska,  Iwanina,  Łupińska  Maliszewska

10.

Mam talent

 Borowik, Szymańska  Dąbrowska   Urban

11.

Baje, bajki i bajeczki

 Dąbrowska  Maliszewska  Łupińska

12

Olimpiada matematyczna

 Dąbrowska   Maliszewska   Łupińska  Borowik

 

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 

 

 

Tytuł programu

 

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

 

Program wychowania przedszkolnego „Dar zabawy”

Barbara Bilewicz – Kuźnia, S. Kustosz, K.Małek

 

Zakład Pomocy   Szkole Sp. z o.o. Lublin 2014

 

 1.  

 

Program wychowawczy

 Urban

 

 

Program własny

 

    2.

 

 

Program profilaktyki

 

Czemierys

 Szymańska

 

Program własny

 

Zdrowie na talerzu

Dąbrowska,

Szymańska

 

 

Program adaptacyjny

Szymańska

Program własny

 

Realizowane innowacje pedagogiczne i programy autorskie:

 

Lp.

 

Nazwa

 

Okres realizacji

 

Dokumentowanie

 

1.

 

W krainie Kubusia Puchatka – innowacja pedagogiczna

cały rok szkolny

Zdjęcia, scenariusze, zapisy w planach miesięcznych, dziennikach, rejestr wyjść na wycieczki, prace dzieci, dokumentacja organizacji konkursów

 

2.

Program adaptacyjny – program autorski

cały rok szkolny

 

Zdjęcia, scenariusze, zapisy w planach miesięcznych, dziennikach, rejestr wyjść na wycieczki, prace dzieci, dokumentacja organizacji konkursów.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej nr ……… z dnia ……………. .

 

Członkowie Rady Pedagogicznej:

 1. ………….…………………………………
 2. ………………….………………………
 3. …………………….………………………
 4. ………………………………….…………
 5. ……………………………….……………
 6. …………………………………….………
 7. ………………………………………….
 8. ……………………………….……………
 9. …………………………….………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

góra strony