Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

Priorytety  i  cele przedszkola  na rok szkolny  2019/2020

Wdrażanie nowej podstawy programowej poprzez

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 4. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Sposób realizacji zadania

Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i poza nim:

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie

- zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami

ewakuacji

- przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego

 

Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Propagowanie zdrowego trybu życia – realizacja programu „Zdrowie na talerzu”

- higiena osobista oraz zapobieganie chorobom

- zdrowe odżywianie

- aktywny styl życia

 

Zdrowo i sportowo – ogólnopolska akcja, której celem jest aktywizacja ruchowa dzieci.

„ Dzień bezpiecznego Internetu” – zorganizowanie ciekawych zajęć w grupach podnoszących wiedzę n/t korzystania z Internetu oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci.

Współpraca ze Straż Miejską – realizacja działań profilaktycznych, mających na celu promocję zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa.

„Czyste powietrze wokół nas” - realizacja programu edukacyjnego pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

„Akademia zdrowego przedszkolaka” – ogólnopolskim projekcie społeczno-edukacyjnym

 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

Prowadzenie zajęć i zabaw, organizowanie wycieczek umożliwiających poznawanie  Podlasia (własnej miejscowości, miejsc charakterystycznych w Białymstoku i  okolic oraz instytucji lokalnych)

Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających poznanie:

 · historii powstania państwa polskiego,

· historii Święta Niepodległości Polski,

· legend o niektórych miastach polskich,

· symboli narodowych.

Zaznajomienie poprzez literaturę z symbolami narodowymi : godło, hymn, barwy ojczyste, najważniejsze miasta Polski, stolica, największe rzeki. Poznanie historii Białegostoku – legenda, herb, zabytki

„Cała Polska czyta dzieciom”- kontynuowanie akcji głośnego czytania utworów literatury  dziecięcej z uwzględnieniem tematyki patriotycznej. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

 

3. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

 

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach:

- wyeksponowanie cyfr, liczmanów, przedmiotów do manipulacji, linijek, zegarów itp. Tak aby dziecko w każdej chwili mogło po to sięgnąć i rozwijać swoje zainteresowania.

„Tydzień matematyki" – zajęcia prowadzone we wszystkich grupach, gry i , zabawy matematyczne.

 

Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających wspomaganie rozwoju intelektualnego, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez wykorzystywanie darów Froebla.

„Świat matematyki z darami Froebla” – realizacja programu autorskiego w grupie dzieci 5-6 letnich.

Codzienne zajęcia matematyczne – zajęcia rozwijające inteligencje operacyjną, kształtujące intuicję matematyczną, odporność emocjonalną, wdrażające do układania i rozwiązywania prostych zadań. Realizowane zgodnie z rozkładem treści programowych dla poszczególnych grup wiekowych .

„Kodowanie na dywanie”- wprowadzenie zajęć z kodowania wg pomysłu nauczyciela 

 

4. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

 

Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 6 – wycieczki do szkoły, poznawanie pomieszczeń, m.in. biblioteki, czytelni, pracowni komputerowej, udział w zajęciach itp.

Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

Udział w szkolnej lekcji informatyki  w szkole podstawowej

Przygotowanie w salach kącików do aktywności twórczej:

 • Materiał plastyczny i konstrukcyjny
 • Instrumenty muzyczne
 • Akcesoria teatralne
 • Inny materiał do aktywności twórczej np. chustki, wstążki, ….

Poznawanie różnych ekosystemów (rośliny, zwierzęta, korzyści dla człowieka pochodzące ze świata uprawianych roślin, normy zachowania, zawody) np. :

 • Park – kasztany, żołędzie, szyszki,  karma dla zwierząt
 • Las – wykorzystanie grzybów , jagód, drewna
 • Łąka – zioła, trawa jako karma dla zwierząt
 • Pole – produkty, z których produkowana jest żywność, poznanie wybranych cyklów produkcyjnych np. powstawania chleba, cukru i przetworów
 • Sad – owoce i przetwory
 • Ogród warzywny i kwiatowy

Poznanie zawodów  w toku realizacji tematów

 • kucharz
 • leśniczy
 • rolnik
 • inne

Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych – zaproszenie ich do przedszkola w charakterze ekspertów

Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych instytucjach poprzez tematy kompleksowe:

 • Poczta
 • Przychodnia lekarska
 • Sklep
 • Apteka
 • Straż pożarna
 • Biblioteka 

Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów  i instytucji – gromadzenia akcesoriów we współpracy z instytucjami i rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony