Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

 

Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski z Rady Pedagogicznej  końcowej w roku 2017/2018 oraz w oparciu

o Koncepcję pracy przedszkola

 

Program opracowały:
Marta Borowik, Anna Czemierys, Beata Urban

 

Priorytety  i  cele przedszkola  na rok szkolny  2018/2019

 

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego promującymi kulturę, sztukę, naukę, sport, między innymi z: Filharmonią, Operą i Filharmonią Podlaską, Białostockim Teatrem Lalek, Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki, Politechniką Białostocką ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa w imprezach, spektaklach i uroczystościach o tematyce patriotycznej.

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

Organizowanie zabaw przygotowujących do podjęcia nauki czytania i pisania w języku ojczystym  w oparciu o alternatywną metodę czytania I. Majchrzak.

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

Wzbogacanie zbiorów „ Wesołej biblioteki przedszkolnej” w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych naszych wychowanków, jak również zachęcania rodziców do czytania dzieciom. Zakup książek  polskich autorów oraz pozycji o tematyce patriotycznej

Cały rok szkolny

 

M.Borowik

B.Urban

 

Zaznajamianie dzieci z melodiami i piosenkami o tematyce patriotycznej

Cały rok szkolny

Rytmiczka

Nauczycielki

wszystkich grup

„Patriotyczne muzykowanie” - Wspólne słuchanie i śpiewanie pieśni patriotycznych w ramach rytmiki przez wszystkie grupy wiekowe

Listopad 2018r.

Rytmiczka

Nauczycielki

wszystkich grup

„Dumni z Polski, dumni z Białegostoku” – zapoznanie z historią, zabytkami, ciekawymi miejscami największych miast polski, Białegostoku. Seria wycieczek i spacerów.

cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających wspomaganie rozwoju intelektualnego, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez wykorzystywanie Darów FROEBLA

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

Zorganizowanie wystawy plakatów zrobionych w grupach  przez  dzieci nawiązujących do 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Listopad 2018r.

Nauczycielki

 wszystkich grup

Zabawowe formy nauki języka angielskiego, nauka rymowanek, krótkich wierszyków, pląsów, wykorzystanie materiałów audiowizualnych …..

Cały rok szkolny

Nauczycielki posiadające kwalifikacje z języka angielskiego

„Cała Polska czyta dzieciom”- kontynuowanie akcji głośnego czytania utworów literatury  dziecięcej z uwzględnieniem tematyki patriotycznej. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Klubie Osiedlowym „ Milenium” lub do Biblioteki Politechniki Białostockiej, zapoznanie z działem książek o tematyce narodowej, patriotycznej

Cały rok szkolny

Nauczycielki dzieci

5-6-letnich

„Jestem małym patriotą.” Nawiązanie współpracy z biblioteką uniwersytecką przy ul.Skłodowskiej.

Cały rok szkolny

Zainteresowane nauczycielki wszystkich grup wiekowych

„Nasi absolwenci czytają dzieciom” - czytanie książek,   o tematyce patriotycznej

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

„Szukamy znaków patriotyzmu w Białymstoku” -  cykl wycieczek, spacerów do miejsc pamięci, zapoznanie z pomnikami itp.

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

Wycieczka do jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej na uroczyste  obchody dni Wojska Polskiego

Czerwiec 2019r.

Marta Borowik

Iwona Dąbrowska

 

 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów w sieci.

 

Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 6 – wycieczki do szkoły, poznawanie pomieszczeń, m.in. biblioteki, czytelni, pracowni komputerowej, udział w zajęciach itp.

Cały rok szkolny

Nauczycielki dzieci 5-6-letnich

Nawiązanie współpracy z Politechniką Białostocką w celu  organizowania zajęć ze studentami ,wycieczek na poszczególne wydziały, wycieczek do Centrum Nowoczesnego Kształcenia ( interaktywne wystawy matematyczne) itp.

II półrocze

Nauczycielki dzieci 5-6 letnich

Udział nauczycieli w kursach, warsztatach, szkoleniach WDN związanych z rozwijaniem kompetencji cyfrowych.

W zależności od terminu

Wszystkie nauczycielki

Lider WDN

Zakup nowych programów do tablicy interaktywnej.

Cały rok szkolny

Dyrektor

Systematyczne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Cały rok szkolny

Nauczycielki

 wszystkich grup

Zapoznanie dzieci z układem urządzeń wchodzących w skład komputera, nazwami poszczególnych elementów zestawu, uczenie zasad jego funkcjonowania. Wprowadzanie umiejętności posługiwania się komputerem na bazie  prostych gier dydaktycznych.

Cały rok szkolny

Nauczycielki dzieci 5 i 6 letnich

Wykorzystywanie komputera w pracy z dzieckiem zdolnym oraz wymagającym pracy kompensacyjnej.

W zależności od potrzeb

Nauczycielki

 wszystkich grup

Systematyczne  wykorzystywanie programów edukacyjnych  dostępnych w internecie wspomagających realizację podstawy programowej  - programy związane z poznawaniem Polski np. „ Polak mały”, „ Niezwykłe lekcje rytmiki – Jestem Polakiem”, programy dla przedszkolaków w języku angielskim.

Cały rok szkolny

Nauczycielki

 wszystkich grup

oraz nauczycielki posiadające kwalifikacje

Wykorzystywanie komputera przez nauczycieli do wzbogacania  własnej wiedzy służącej nieustannemu podwyższaniu poziomu nauczania oraz wprowadzaniu nowoczesnych – aktywnych i twórczych metod pracy z dziećmi.

Cały rok szkolny

Nauczycielki

 wszystkich grup

„Przedszkolak bezpieczny w sieci” – stworzenie tablicy dla rodziców zawierającej ciekawe artkuły, informacje, porady  związane z umiejętnym wprowadzaniem małego dziecka w świat cyfrowy .

Październik 2018r.

Aktualizacja tablicy przez cały rok

Beata Urban

Anna Czemierys

Zorganizowanie spotkań dzieci z przedstawicielami służb mundurowych  związanych z tematyką bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów w sieci

I półrocze

G. Pietrynczak

B. Pesel

„ Dzień bezpiecznego internetu” – zorganizowanie ciekawych zajęć w grupach podnoszących wiedzę n/t korzystania z internetu oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci.

5 luty

Nauczycielki

 Dzieci 5 i 6 letnich

Przedszkolna Olimpiada Matematyczna -  ( podział na grupy wiekowe) z wykorzystaniem najnowszej technologii: tablica multimedialna, komputer itp.. Nauka przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji (fair play), właściwe zachowanie się w przypadku wygranej, umiejętność radzenia sobie z porażką

Maj 2019r.

I. Dąbrowska

E. Maliszewska

J. Łupińska        

M.Borowik

 

 

 

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2018/2019

 

MIESIĄC

TEMAT IMPREZY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

PAŹDZIERNIK

 • „ Jestem już Przedszkolakiem” – uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Zabawy integracyjne dzieci i rodziców.

 

 

 • Święto Pluszowego Misia” - uroczystość przedszkolna

 

 

Ewelina Maliszewska

Urszula Żendzian

B.Urban

 

A.Iwanina

B.Pesel

I.Dąbrowska

LISTOPAD

 •  „Hymn nasz znamy, Jesteśmy Polakami” – uroczyste odśpiewanie hymnu na placu przedszkola (09.11.2018r., godz 11.11)

 

 • „Bielą i czerwienią malowane” – ozdabianie przedszkola w barwy narodowe , tworzenie flagi

 

 • „Baje , bajki, bajeczki” – VIII edycja miejskiego konkursu plastycznego

 

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 

 

 

I.Dąbrowska

E.Maliszewska

GRUDZIEŃ

 • „Mikołaju, Mikołaju na Ciebie czekamy” – spotkanie dzieci wszystkich grup z Mikołajem; wspólne zabawy, upominki.

 

 

 • „ Jasełka” -  przedstawienie teatralne z udziałem rodziców

G.Pietrynczak

A.Czemierys

M.Borowik

 

 

M.Borowik

I.Dąbrowska

G.Pietrynczak

B.Pesel

 

STYCZEŃ

 

 

 

 • „ Kocham moją Babcię i mojego Dziadka” -  spotkanie z najbliższymi w przedszkolu.
 • „W karnawale czas na bale”– bal przedszkolaków.

wszystkie nauczycielki

 

LUTY

 

 • „Wielka Brytania oczami dziecka” – konkurs plastyczny

 

 • Tydzień z j.angielskim w przedszkolu” – projekt przedszkolny

E.Maliszewska

I.Dąbrowska

 

E.Maliszewska –lider

nauczycielki z kwalifikacjami

 

MARZEC

 • „Zielony dzień w przedszkolu” – powitanie wiosny

E.Maliszewska

U.Żendzian

J.Kozłowska

 

KWIECIEŃ

 •  „Mam Talent” – VIII edycja międzyprzedszkolnego przeglądu uzdolnień dzieci
 • „Bezpieczny przedszkolak” – konkurs wojewódzki

M. Borowik, A.Czemierys, B.Urban, I.Dąbrowska, I.Szymańska

 

J. Kozłowska, A. Iwanina, J.Łupińska, U.Żendzian

MAJ

 • „ Dzień Rodziny” – uroczystość z rodzicami w grupach

 

 • Przedszkolna Olimpiada Matematyczna”

 

 • „Jesteśmy Polakami” – konkurs plastyczny „Wesołej biblioteki weekendowej

Wszystkie nauczycielki

 

J.Łupińska, E. Maliszewska,

I. Dabrowska, M.Borowik

 

M.Borowik

B.Urban

 

CZERWIEC

 

 • „ Dzień Dziecka” – wycieczki, zabawy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka ( wg. harmonogramu )

 

 • „ Żegnamy nasze przedszkole” – uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupach: „Kangurki” i „Puchatki”

 

 

Joanna Kozłowska – koordynator

I.Szymańska

 

M.Borowik,

I.Dąbrowska

B.Pesel

G.Pietrynczak

 

 

 

 

Przydział zadań  dodatkowych:

 

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

I. Dąbrowska, E. Maliszewska

2.

Obchody Dnia Dziecka

J. Kozłowska, I.Szymańska,

3.

Weekendowa biblioteka, Biblioteka dla rodziców

M. Borowik, B.Urban

4.

Dekoracje

A. Czemierys, M. Borowik, U.Żendzian

5.

Informacje, ogłoszenia dla rodziców,

A. Iwanina, I.Dąbrowska

6.

Protokoły rady pedagogicznej

E. Maliszewska

7.

Pomoc pedagogiczno - psychologiczna

G. Pietrynczak, J.Łupińska

8.

WDN –lider

B. Pesel,

9.

„Bezpieczny przedszkolak”  - konkurs

J. Kozłowska, A. Iwanina,  J.Łupińska, U.Żendzian

10.

„Mam talent” – VIII międzyprzedszkolny przegląd uzdolnień i talentów dzieci

M. Borowik,  A.Czemierys,  B.Urban,  I.Dąbrowska, I.Szymńska

11.

„Jesteśmy Polakami” – konkurs plastyczny „Wesołej biblioteki weekendowej”

B.Urban,  M.Borowik

12.

Przedszkolna Olimpiada matematyczna

J. Łupińska, E. Maliszewska, I. Dabrowska, M. Borowik

13.

Gimnastyka korekcyjna (Grupy: Puchatki, Kangurki)

B.Urban

14.

Biblioteka dla nauczycieli

J.Łupińska, U. Żendzian

15.

„Baje , bajki, bajeczki”VIII edycja miejskiego konkursu plastycznego

I.Dąbrowska, E.Maliszewska

16.

„Wielka Brytania oczami dziecka” – konkurs plastyczny

E.Maliszewska, I.Dąbrowska

17.

Tydzień z j.angielskim w przedszkolu” – projekt przedszkolny

E.Maliszewska –lider, nauczycielki z kwalifikacjami

 

18.

Zespół ewaluacyjny

A.Iwanina – lider, B.Pesel, B.Urban

 

 

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

 

 

 

Tytuł programu

 

 

Autor

 

Wydawnictwo

1.

Program wychowania przedszkolnego „Dar zabawy”

Barbara Bilewicz – Kuźnia, Sylwia Kustosz, Katarzyna Małek

 

Zakład Pomocy   Szkole Sp. z o.o.

Lublin 2017

2.

Program wychowawczy

B.Urban

Proram autorski

3.

„Zdrowie na talerzu”

I.Dąbrowska

Program autorski

4.

Program adaptacyjny

I.Szymańska

Program autorski

 

 

 

Realizowane innowacje pedagogiczne i programy autorskie:

Lp.

Nazwa

Okres realizacji

Autor

Dokumentowanie

1.

„Integracja treści z j.angielskiego z zajęciami programowymi w przedszkolu – gr,dzieci 3-letnich”

październik 2018 –

czerwiec 2020

 

 

E.Maliszewska

Zdjęcia, scenariusze, zapisy w planach miesięcznych, dziennikach, rejestr wyjść na wycieczki, prace dzieci, dokumentacja organizacji konkursów.

2.

„Świat matematyki z Darami Froebla” – Grupa dzieci 5-6 letnich

październik 2018 –

czerwiec 2019

 

B.Pesel, G.Pietrynczak

Zdjęcia, scenariusze, zapisy w planach miesięcznych, dziennikach, rejestr wyjść na wycieczki, prace dzieci,

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej.

 

 

góra strony