Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

 

Przedszkole Samorządowe nr 35 „Wesołew Białymstoku

 

wita na swojej stronie internetowej

 

Mali Aktywni...

to projekt unijny zwiększający szanse edukacyjne wychowanków przedszkola, poprzez rozszerzenie jego oferty o dodatkowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie stwierdzonych deficytów., a także doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu  kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

Beneficjent: Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe nr 35 „Wesołe” w Białymstoku.

 

 

 


ilość odwiedzin: [[licznik]] , aktualnie oglądających: [[online]]

góra strony