Drodzy Rodzice,

W dniu 07.10.2021 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego nr 35 „WESOŁE”, na którym została ustalona tegoroczna kwota wpłat na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022. Kwota pozostała taka sama jak
w poprzednim roku i wynosi 120 zł na dziecko na cały rok (miesięcznie to koszt jedynie 12 zł).

Z zebranych środków zorganizowana zostanie m.in. zabawa choinkowa
z prezentami dla każdego dziecka, obchody Dnia Dziecka w przedszkolu wraz
 z wyjazdem na imprezę plenerową z licznymi atrakcjami, upominki z okazji konkursów oraz uroczyste pożegnanie 6-latków.

W związku z powyższym prosimy o wpłatę do końca listopada 2021 roku kwoty
w wysokości 120 zł za każde dziecko na konto Rady Rodziców:

Podlasko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie o/Białystok
 Nr konta: 03 8099 0004 0009 3800 2000 0010 
W tytule przelewu: Wpłata na Radę Rodziców przy PS35 w Białymstoku,
 imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 raty po 60 złotych płatne do końca listopada 2021r. i do końca lutego 2022r. 
 Bardzo prosimy Trójki Rodziców o dopilnowanie wpłat w swoich grupach.

Wszelkie informacje odnośnie wydatków oraz potwierdzające je dokumenty będą do wglądu u Skarbnika –
Pani Magdalena Borysiewicz – grupa Tygryski.

Bardzo gorąco prosimy wszystkich rodziców o wpłaty! Zebrane środki umożliwią nam uczczenie i uatrakcyjnienie najważniejszych momentów w życiu naszych kochanych dzieci, tak by były jeszcze bardziej wyjątkowe.