Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

Bezpieczny każdego dnia - uświadomienie konsekwencji płynących

z niewłaściwego zachowania się w domowych pomieszczeniach

    Nawyk BEZPIECZNEJ ZABAWY W DOMU kształtowany jest u dzieci poprzez poznawanie zasad bezpieczeństwa własnego i innych oraz unikanie i zapobieganie sytuacjom sprzyjającym zagrożeniu bezpieczeństwa (np. zagrożenia wynikające z zabawy zapałkami, środkami chemicznymi, ostrymi przedmiotami, kuchenkami gazowymi i elektrycznymi, urządzeniami elektrycznymi, itp.). 09.02.2018 roku pracownice Straży Miejskiej przeprowadziły zajęcia profilaktyczne dzieciom z młodszych grup przedszkolnych : Króliczki, Tygryski i Mądre Sowy dotyczące w/w tematu.


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2017-2018

góra strony