Wycieczka na Cmentarz Wojskowy

Pamięć o zmarłych to obowiązek  każdego człowieka. Wprowadzając dzieci w świat wartości społeczno-moralnych i uczuć patriotycznych udaliśmy się na Cmentarz Wojskowy. Głównym celem wycieczki było uczczenie pamięci żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej. Dzieci z naszej grupy zapaliły znicze na grobach żołnierzy. Zrozumiały też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce .

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15