Proszę o przyniesienie do czwartku 13.10

1 ziemniaka (do zajęcia plastycznego).

Dziękuję