Las jesienią

  • CELE, które chciałyśmy osiągnąć podczas realizacji tego tematu
  • budzenie zaciekawienia otaczającym światem;
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, dostrzeganie jej piękna, wdrażanie do zachowania czystości w naszym otoczeniu;
  • przypomnienie i utrwalenie wiadomości o jesieni;
  • doskonalenie umiejętności niezbędnych do nauki czytania, takich jak: spostrzeganie, porównywanie, analiza i synteza słuchowa, samodzielne myślenie;


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17