Centrum Symulacji Medycznej

Symulacja medyczna jest metodą edukacyjną polegającą na stwarzaniu możliwości nauki przez doświadczenie w kontrolowanym środowisku. Centrum symulacyjne tworzy się po to, by kształcić lub dokształcać w nim personel medyczny. Ośrodek został utworzony na wzór prawdziwego szpitala. Dzisiaj  Mądre Sowy miały możliwość bliższego poznania środowiska medycznego w wiernie odtworzonych warunkach realnych oraz w sytuacjach klinicznych. Dzieci odwiedziły klinikę stomatologi, salę intensywnej opieki medycznej oraz symulator karetki.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18