"MUZYCZNE PRZYGODY ZEBRUSIA" - program autorstwa J. Tarczyńskiego

    Jest to program autorstwa Jacka Tarczyńskiego inspirowany  systemem  Carla Orffa.

    CARL ORFF - opracował własną metodę wychowania muzycznego dzieci, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne). Duży nacisk kładzie się na improwizację i rozwijanie ekspresji, najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm. Metoda Orffa szeroko jest też wykorzystywana w muzykoterapii dorosłych.

    Program Jacka Tarczyńskiego „Muzyczne Przygody Zebrusia”  to dużo twórczości wokalnej i instrumentalnej oraz wiele zabaw, które pozwalają dzieciom wypowiadać się językiem muzyki w sposób nieskrępowany. Jednym słowem  to twórcze przeżywanie muzyki.

Zajęcia prowadzone w oparciu o program Tarczyńskiego:

 • realizują ideał pedagogiczny – uczenie się poprzez zabawę
 • są świetne dla dzieci nadpobudliwych
 • pomagają pozbyć się nieśmiałości przedszkolakom pełnym zahamowań
 • ułatwiają rozłąkę z najbliższymi  i wejście w grupę

Metody i formy wykorzystywane podczas zajęć:

 • opowiadanie
 • śpiew
 • gra na instrumentach perkusyjnych
 • aktywne słuchanie muzyki
 • gry dydaktyczne
 • realizacja zadań wytwórczych
 • praca indywidualna i grupowa