Odimienna Metoda Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak

 

"Czytanie jest wspaniałym ćwiczeniem
niezależności umysłu w każdym wieku."

I. Majchrzak

         Wprowadzanie dziecka w świat pisma to metoda dotycząca elementarnej nauki czytania oraz przygotowania do nauki pisania opracowana przez Irenę Majchrzak.
Autorka tej propozycji podkreśla fakt, że dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie izolowanych liter. Jej zdaniem rozumienie słowa może i powinno wyprzedzać umiejętności jego odczytania, bo nie litery się czyta, tylko sens. Zrozumienie przynosi więc radość osiągnięcia i ta radość rodzi się w bezpośredniej reakcji między dzieckiem, a jego zadaniem.
Punktem wyjścia jest całościowy obraz zapisu, a w następnym etapie - struktura literowa.
Irena Majchrzak wyróżnia kilka etapów początkowej nauki czytania. Rozpoczęcie proponuje od zapoznania dziecka z obrazem graficznym własnego imienia, napisanego na wizytówce. Etap ten autorka nazywa "aktem inicjacji." Wizytówka z imieniem wprowadza dziecko w świat znaczeń. Kolejny etap nosi nazwę "ściana pełna liter." Proponuje się tu dzieciom takie ćwiczenia, które ułatwią im obserwację, porównywanie, liczenie, wyciąganie wniosków, zwrócenie uwagi na litery, które posiadają w swoim imieniu, a których mu brak oraz na to, że każdą literę - głoskę wymawia się w sposób szczególny, ale nie we wszystkich sytuacjach tak samo. Następną fazą jest "prezentacja alfabetu", która polega na poznawaniu wszystkich liter wielkich i małych, drukowanych i pisanych. Prezentacji każdej litery poświęca się jeden dzień. "Targ liter" to różne zabawy i gry prowadzone z wykorzystaniem liter własnego imienia. Podczas "gry w sylaby" chodzi o to, aby w dziecku wytworzyła się gotowość na spotkanie ze słowem. Zadaniem jego jest ułożenie wyrazu z napisanych na kartonikach prostych sylab. Ostatnim etapem jest "nazywanie świata". Zabawa polegająca na przyporządkowaniu odpowiedniej nazwy do wszystkiego co znajduje się wokół nas.

         W naszym przedszkolu rozpoczynamy wprowadzanie w świat liter odimienną metodą nauki czytania już najmłodsze dzieci. Takie maluszki z łatwością po ”akcie inicjacji” rozpoznają swoje imię wśród imion kolegów i koleżanek, po krótkim okresie czasu z satysfakcją rozpoznają również imiona kolegów i koleżanek, potrafią wskazać pierwsza literę swojego imienia wśród liter alfabetu a nawet złożyć swoje imię z sylab. Im starsza grupa dzieci tym bardziej rozszerzamy zakres wprowadzanej metody, aby „nazywać świat”, czytać wyrazy i zdania. 

 jeszcze wcześniej

"Biegną wyrazy wesołą zgrają

 Czwartek, 1 grudnia 2016 r.     autor: Ewelina

i nieustannie opowiadają.