TOC - Theory of Constraints

czyli Teoria Pokonywania Ograniczeń

 

    TOC to uniwersalny program edukacyjny w formie trzech prostych narzędzi graficznych, skierowany dla wszystkich poziomów edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej (i więcej). Podstawowym zadaniem programu TOC jest pomoc w odpowiedzi na 3 pytania pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji: Co należy zmienić? W co należy zmienić? Jak należy to zmienić?
    Uniwersalność programu polega na tym, że trzy "narzędzia myślowe" TOC: (Chmura, Gałąź, Drzewko Ambitnego Celu) można zastosować do treści edukacyjnych wszystkich nauczanych przedmiotów (język polski, historia, matematyka, fizyka, itp.).
    Ponadto, narzędzia uczą planowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji przez uczniów i przewidywania ich konsekwencji, poprawnej komunikacji, analizy konfliktów i sposobów ich rozwiązywania.
     Poprzez swój graficzny układ, przejrzystość i łatwość budowy narzędzia te są bardzo proste do nauczenia i nawet dzieci z grup najmłodszych potrafią się świetnie w nich odnaleźć. Dzięki tej prostej formule dzieci potrafią zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe oraz uczą się swobodniej formułować logiczne wypowiedzi.
    Poprzez zastosowanie narzędzi w codziennej praktyce dzieci potrafią: zrozumieć materiał, zamiast uczyć się go na pamięć, potrafią odnieść zdobytą wiedzę do swojego życia, wiedzą, jak rozwiązywać swoje problemy i konflikty. Dysponują narzędziami, dzięki którym proces uczenia staje się znacznie prostszy.