Plan pracy dydaktyczno-wychowawczy na czerwiec  Do pobrania: