Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi przeciwepidemicznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

link<<<Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020-r - aktualizacja