Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

EKO-PRZEDSZKOLAK

    

        W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Straż Miejską, 4 stycznia 2018r. nasze dzieci uczestniczyły w zajęciach z cyklu „ Eko – Przedszkolak”, których celem  jest budzenie i kształtowanie świadomych postaw ekologicznych najmłodszego pokolenia naszego miasta. Przeprowadzona pogadanka i  opowiadanie  uświadomiły „ Króliczkom”,  jakie niebezpieczeństwa grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka. Panowie ze Straży Miejskiej jasno określili, jakie konsekwencji mogą spotkać ludzi niewłaściwie zachowujących się. Działania praktyczne w formie zabawy wpłynęły na kształcenie nawyku dbania o czystość i porządek najbliższego otoczenia, jak również przygotowały dzieci do prawidłowego i samodzielnego uczestnictwa w ochronie środowiska.

 

 


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2017-2018

góra strony