Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

 

Sport Kid's Dance

OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH :

 

SPORT DANCE KIDS

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Celem mojej pracy z dziećmi jest stworzenie optymalnych warunków zapewniającym im:

 

 • harmonijny rozwój organizmu,

 • kształtowanie psychomotoryki (przez dobór odpowiednich środków wspomagających

rozwój ogólnej motoryczności człowieka – eksponowanie indywidualnych możliwości, upodobań, zainteresowań i umiejętności ruchowych dzieci poprzez gry

i zabawy taneczne),

 • kształtowanie wrażliwości na estetykę, poziom kultury, rozwijanie aktywności społecznej, zamiłowań, wrażliwości kulturalnej i artystycznej,

 • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymania poprawnych kontaktów:

dziecko-dziecko, dziecko-dorosły.

 

 

Roczny plan nauczania tańca towarzyskiego w przedszkolu.

 

 1. Lekcja wprowadzająca. Ćwiczenia ruchowe przy muzyce. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.

 2. Wprowadzenie w świat muzyki (wartości rytmiczne).

 3. Wartości rytmiczne nut na podstawie kroków tanecznych "disco step".

 4. Blues – krok podstawowy.

 5. Utrwalenie poznanych kroków w bluesie.

 6. Krok polkowy – wprowadzenie.

 7. Prezentacja par – wprowadzenie.

 8. Krok polkowy w przód, w tył, w miejscu.

 9. Obrót w prawo w polce.

 10. Prezentacja par – utrwalenie.

 11. Ukłony – wprowadzenie zasad prawidłowej postawy.

 12. Krok ozdobny w polce.

 13. Cwał bokiem w polce.

 14. Formy zabawowe z wyklaskiwaniem rytmu w dłonie i o kolana.

 15. Prezentacja par i ukłony – utrwalenie.

 16. Cha,cha – basic. Rytm 4/4 na bazie kroku podstawowego.

 17. Cha,cha – utrwalenie kroku podstawowego.

 18. Samba – uproszczony krok podstawowy. Rytm 2/4 na bazie kroku podstawowego.

 19. Whisks to Right and Left.

 20. Ćwiczenia utrwalające rytmy 2/4 i 4/4 na bazie tańców: samba i cha,cha.

 21. Rock and roll – wprowadzenie.

 22. Krok podstawowy w rock and roll w miejscu. Rytm 4/4 na bazie kroku podstawowego.

 23. Obrót w prawo, obrót w lewo w rock and roll.

 24. Utrwalenie poznanych kroków w rock and roll.

 25. Zabawa ruchowa przy muzyce. Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy.

 26. Prezentacja par – utrwalenie poznanych ustawień.

 27. Prezentacja par, ukłony – utrwalenie poznanych kombinacji i zasad prawidłowej postawy.

 28. Utrwalenie poznanych tańców : blues, polka, cha,cha.

 29. Utrwalenie poznanych tańców : samba, rock and roll.

 30. Walc angielski – wprowadzenie kroku podstawowego. Rytm ¾ na bazie kroku podstawowego.

 31. Walc angielski – utrwalenie kroku podstawowego.

 32. Utrwalenie poznanych kroków w walcu angielskim.

 33. Ćwiczenia ruchowe – dynamiki ruchowe.

 34. Utrwalenie poznanych kroków w stylach: latynoamerykańskim i standardowym.

 35. Tango – wprowadzenie kroku podstawowego.

 36. Zajęcia otwarte – pokaz dorobku całorocznej nauki tańca towarzyskiego w przedszkolu.

 

 
zajecia_dodatkowe

góra strony