Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

Tańce

 Nazywam się Renata Lewczuk – Kuzyka, jestem nauczycielem tańca towarzyskiego. Posiadam uprawnienia instruktora oraz trenera tańca sportowego. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi od 20 lat cieszą się dużym zainteresowaniem maluchów i zadowoleniem rodziców. Lekcje tańca prowadzę w wielu przedszkolach i szkołach, co pozwoliło mi zdobyć bogate doświadczenie.

 

 

Taniec zawsze spełniał i spełnia rolę środka usprawniającego motoryczność ludzką,

czynnika wpływającego na rozwój i kształtowanie sprawności ruchowej człowieka

i określonych cech motorycznych.

Taniec jest skutecznym sposobem kształtowania precyzji ruchów. Kształcenie precyzji ruchów wpływa na doskonalenie ogólnej koordynacji i płynnego ich przebiegu, w najbardziej ewidentny sposób taniec kształtuje rytmiczność ruchów człowieka.

 

Walory sprawnościowe kształtowane przez taniec to także takie cechy ruchu ludzkiego jak:lekkość, sprężystość, obszerność ruchu, gibkość, płynność, skoczność.

 

 

 

Celem pracy wychowawczej jest między innymi świadome rozwijanie procesów poznawczych. Zajęcia taneczne uważane są często tak przez wychowawców, jak i rodziców za rodzaj kaprysu. A właśnie na tych zajęciach, gdy dzieci są rozbawione i radosne, można i należy w znacznym stopniu przyspieszać rozwój procesów poznawczych, pomagając w dużym stopniu pracy przedszkolnej i szkolnej. Zajęcia taneczne mają wpływ na:

Rozwój wrażeń.

Poprzez umuzykalnienie dzieci wyrabia się u nich tzw. słuch fonematyczny, czyli zdolność rozróżniania niewielkich, lecz istotnych odcieni dźwiękowych. Nauka języków obcych jest dzięki tej wrażliwości ułatwiona.

Rozwój spostrzeżeń i obserwacji.

Uczenie obserwacji na zajęciach tanecznych związana jest z kształtowaniem świadomego

i celowego wykonywania ruchów. U dzieci rodzi się świadomość ruchu prowadząca do samokontroli.

Kształtowanie uczuć społecznych.

Dziecku należy dodawać otuchy, pokazywać i tłumaczyć w jaki sposób można trudności, chwalić wysiłek i szanować jego pracę.

Każda jednostka lekcyjna stanowi ważną cząstkę planu rocznego. Materiał ćwiczeń i tematów, przeznaczony na poszczególne zajęcia można zawrzeć w podanym niżej schemacie:

  • ukłon na powitanie (prezentacja par),

  • marsze, biegi, podskoki (ćwiczenia rozgrzewające),

  • ćwiczenia rytmiczne i umuzykalniające,

  • ćwiczenia techniki tanecznej

  • ćwiczenia na orientację w przestrzeni

  • kroki taneczne

  • ćwiczenia odprężające

 
zajecia_dodatkowe

góra strony