Przedszkole Samorządowe nr 35 "Wesołe" w Białymstoku
godło
 

Terapia pedagogiczna

"... mów dziecku, że jest dobre,
że może, że potrafi..."
J. Korczak

         Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. 
         Terapia w naszym przedszkolu odbywa się dwa razy w tygodniu w grupie dzieci   5 - letnich. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

         Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:

  • elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
  • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona
  • elementy muzykoterapii
  • bajkoterapia
  • wybrane techniki relaksacyjne
  • ćwiczenia grafomotoryczne  H. Tymichowej
  • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • elementy metody Pedagogiki Zabawy

 


 
zajecia_dodatkowe

góra strony