"DAR ZABAWY" - zajęcia w/g założeń pedagogiki Froebla 

"Dzieci i zegarki nie modą być stale nakręcane. Trzeba im też dać czas na chodzenie"
F.Froebel

        Koncepcja pedagogiczna Friedricha Froebla oparta jest na pracy z materiałami, których dostarcza przyroda oraz z przedmiotami, jakimi są zabawki celowo stworzone przez dorosłego dla dziecka. Komplet materiałów dydaktycznych składa się z 14 pudełek, a także siatki geometrycznej. Są to tak zwane dary, czyli materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, a także- mozaiki, patyczki, pierścienie, i punkty. Dary służą dzieciom do zabaw percepcyjno- manipulacyjnych, badawczych oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury. Założenia pedagogiki freblowskiej są niezwykle korzystne dla rozwoju dziecka. Sprzyjają rozwojowi koncentracji uwagi, myślenia przestrzennego i wyobraźni twórczej. Wszystkie te działania wymagają cierpliwości, wytrwałości i uporczywości, co pozwala osiągnąć cele związane z przygotowaniem dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej. 

 jeszcze wcześniej

Zdjęcia z realizacji

 Czwartek, 20 października 2016 r. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji wg tej metody