CHODZENIE POD DYKTANDO

Gry i zabawy ruchowe wprowadzające do wydawania poleceń: naprzód, w prawo, w lewo. Kształtowanie orientacji przestrzennej.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11