Regulamin konkursu plastycznego "Baje, bajeczki..."

 

Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe”

serdecznie zaprasza do udziału w  konkursie plastycznym

W ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 

Cele konkursu:

1. Promowanie czytelnictwa wśród dzieci.

2. Inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.

3. Rozwijanie aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe Nr 35 „Wesołe” w Białymstoku

2. Konkurs przeznaczony jest wszystkich czytelników „Wesołej Biblioteki”

3. Praca powinna dotyczyć dowolnej przeczytanej książki wypożyczonej ze zbiorów naszej „Wesołej biblioteki”

4. Technika dowolna  i format wykonania prac A3 lub A4, forma płaska.

5. Każde dziecko może przynieść 1 pracę.

6. Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, nazwą grupy przedszkolnej oraz tytułem utworu, który był inspiracją dziecka.

7. Prace należy dostarczyć w terminie od 20 lutego do 14 marca do pań z grup „Maleństwa” lub „Mądre Sowy”.

8. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatorów konkursu. Wyniki konkursu będą ogłoszone na wystawie w holu przedszkola oraz na naszej stronie internetowej.

9. Kryteria oceny:

  • staranność wykonanej pracy;
  • zgodność pracy z tematem;
  • pomysłowość i oryginalność;
  • samodzielność wykonanej pracy.

11. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w przedszkolu.

 

 

 

   Do pobrania: