Priorytety  i  cele przedszkola  na rok szkolny  2021/2022

 

    I. ”Przedszkolak Małym Ekologiem”-  rozwijanie edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach

    II. Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji patriotycznych


    I.  "Przedszkolak Małym Ekologiem" - rozwijanie edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach

 

Sposób realizacji zadania

Terminy realizacji

Osoby odpowiedzialne za realizację

Wzbogacanie biblioteczki przedszkolnej o nowe pozycje związane z tematyką przyrodniczo- ekologiczną

Cały rok szkolny

    Dyrektor, nauczycielki

„Co z tym śmieciem”- wykorzystanie materiałów wtórnych na zajęciach plastyczno- technicznych

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

„Dzień Ziemi”-  konkursy , zabawy w grupach

                         IV

Nauczycielki

wszystkich grup

Zorganizowanie cyklicznych wyjść do parku, lasu , na łąkę  udział w zajęciach w terenie, zajęcia na placu przedszkolnym ( grupy młodsze)- korzyści pochodzące z wymienionych ekosystemów i ich znaczenie

 

 

           Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup


Nauka wyliczanek, piosenek , rymowanek, wierszy w których pojawiają się

elementy przyrodniczo - ekologiczne

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 Nauczycielki

wszystkich grup

„Kącik przyrody”- zorganizowanie w każdej sali kącika przyrody zgodnie z porami roku wg pomysłu nauczycieli i dzieci

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

 

„Laboratorium  pod chmurką”- zabawy badawcze z wodą , przypomnienie  o konieczności oszczędzania wody 

 

Cały rok szkolny

Nauczycielki

              wszystkich grup

„Nie jestem sam , o przyjaciół dbam” – dokarmianie zimą ptaków ,założenie karmników w ogrodzie przedszkolnym

XII - II

Nauczycielki

wszystkich grup

„Święto niezapominajki”-wzbogacenie roślinności ogrodu przedszkolnego lub kącika przyrody poprzez zasadzenie niezapominajki lub innych kwiatów

V

Nauczycielki

              wszystkich grup

Organizowanie zabaw i zajęć pozwalających bliżej poznać świat przyrody za pomocą lornetek , lup,  magnesów oraz tablicy multimedialnej, nośników muzyki

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

Udział w kampaniach „Sprzątanie Świata” ,” Zbiórka żołędzi”- aktywne włączanie rodziców w akcje organizowane na terenie placówki 

                    IX- X

Nauczycielki starszych grup

Zabawy i zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu – np. wykonanie sałatek jarzynowych , koktajli owocowych  na bazie zgromadzonych w kąciku przyrody owoców i warzyw .Spożywanie szczypioru ,rzeżuchy  wychodowanego w zielonym kąciku

                     X-XI
                     

                     II- III

       Nauczycielki

Prezentowanie działań przyrodniczo – ekologicznych na stronie internetowej naszego przedszkola

          Cały rok szkolny

Nauczycielki wszystkich grup

 

                    II. Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji patriotycznej.

  1. Postawy prospołeczne.

„Kodeks przedszkolaka” – tworzenie przez dzieci, z pomocą nauczyciela, zbioru zasad i norm postępowania obowiązujących w przedszkolu

 

wrzesień

Nauczycielki

wszystkich grup

„Cele naszej grupy” – ustalenie celów grupowych na rok szkolny 2021/2022

 

wrzesień

Nauczycielki

wszystkich grup

Organizacja przez nauczyciela zabaw uczących współdziałania, wykorzystanie elementów metody Weroniki Sherborne.

 

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

„Kulturalny przedszkolak” – wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

 

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

Obchody „Dnia Przedszkolaka” - podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju i edukacji dzieci, zorganizowanie zabaw w grupie - czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem

20.09.21

Nauczycielki

wszystkich grup

Tworzenie wspólnie z dziećmi foto-budki i wykonanie zdjęć do „grupowej galerii uśmiechów” z okazji Dnia Dziecka

 

Cały rok szkolny

 

Nauczycielki wszystkich grup

,,Pasowanie na przedszkolaka” – uroczystość przedszkolna

 

pażdziernik

Nauczycielki grup

Maleństwa i Króliczki

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych mających na celu rozwijanie u dzieci dbania o bezpieczeństwo swoje i innych poprzez historyjki obrazkowe, pogadanki, zabawy oraz filmy edukacyjne.

 

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

Prowadzenie działań prozdrowotnych skutecznie obniżających ryzyko zakażeń wirusowych i bakteryjnych ( rozmowy, pogadanki,  filmiki , plakaty, pokaz  w miarę możliwości spotkania z pielęgniarką, lekarzem)

 

Cały rok szkolny

Nauczycielki

wszystkich grup

  

„Dzień bezpiecznego internetu”- zorganizowanie zajęć podnoszących wiedzę na temat korzystania z internetu oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci

 

      

luty

Nauczycielki

wszystkich grup

Zabawa w teatr- Prowadzenie zajęć uwzględniających wzorce właściwych zachowania i utrwalających dobre nawyki oraz ukazanie wartości na przykładzie bohaterów bajek.

Cały rok szkolny

Nauczycielki wszystkich grup

Udział w „Dniu Kropki”  (to święto kreatywności, odwagi i wiary we własne umiejętności) - wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Zorganizowanie zajęć, które pomagają dzieciom odkryć ich talenty i motywują do dzielenia się swoją mocną stroną. Prezentacja filmiku  „The dot” https://www.youtube.com/watch?v=rETI9cQxNgQ

 

Wrzesień

Nauczycielki

Wszystkich grup

„Mam talent”- między przedszkolny przegląd talentów: przesyłanie nagrań drogą internetową.

Marzec

M. Borowik

I. Szymańska

B. Urban

Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 6 – wycieczki do szkoły, zapoznanie z salami; budzenie pozytywnych uczuć związanych z pójściem do szkoły.

 

Maj

Nauczycielki

5-6-latków

Zorganizowanie w miarę możliwości spotkań z służbami mundurowymi

Cały rok szkolny

Nauczycielki

Wszystkich grup

 

        2. Patriotyzm.

 

 

 

Prowadzenie zajęć i zabaw, organizowanie w miarę możliwości…..wycieczek umożliwiających poznawanie Podlasia (własnej miejscowości, ciekawych i charakterystycznych miejsc w Białymstoku i okolic)

Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających poznanie:

- historii państwa polskiego

- historii Święta Niepodległości Polski

- legend o niektórych miastach polskich

- symboli narodowych

- wirtualny spacer po Białymstoku

 

Listopad

Maj

Nauczycielki

5-6 latków

 

Zapoznanie przez literaturę i strony internetowe z symbolami narodowymi: godłem, hymnem, barwami ojczystymi, najważniejszymi miastami Polski, stolicą, największymi rzekami.

 

 

Listopad

Maj

Nauczycielki wszystkich grup

Poznanie historii Białegostoku – legend, herbu , zabytków z wykorzystaniem literatury i multimediów.

 

 

Listopad/Maj

Nauczycielki wszystkich grup

„Dumni z Białegostoku”- konkurs fotograficzny wewnątrz przedszkolny mający na celu ukazanie piękna Białegostoku, jego zabytków i ciekawych miejsc.

 

Maj

U. Żendzian

E. Maliszewska

Udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych  z okazji Święta Niepodległości.

 

Listopad

Nauczycielki wszystkich grup

Wycieczka do biblioteki miejskiej w Klubie Osiedlowym „Milenium” lub do biblioteki…… zapoznanie z działem książek o tematyce narodowej, patriotycznej.

 

 

 

5-6 latki

Współpraca z rodzicami za pośrednictwem strony internetowej lub innej formy komunikacji np.: mail grupowy, konsultacje telefoniczne.

Cały rok szkolny

Nauczycielki wszystkich grup